Ramakrishna Mission Vidyapith
Ramakrishna Nagar, PO: Vidyapith, Deoghar, Jharkhand 814112

Phone: 87970 66678 / 94713 95502 / 94713 95503
Email – admission.rkmvd@gmail.com, Website – www.rkmvdeoghar.org